Hướng dẫn tạo bộ đếm tổng số bài viết cho blog

Bạn muốn hiển thị bộ đếm có bao nhiêu bài đã đăng trên blog của mình, hãy làm theo hướng dẫn sau...

Hãy chèn đoạn code này vào Widget "HTML/Javascrip" và đặt nó bất cứ đâu trên blog của bạn:
<script style="text/javascript">
function showcommentscount(json) {
document.write( ' Tổng số bài viết trong blog: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10) );
} </script>

<script src="http://ITmod.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showcommentscount"></script>
Trong đoạn code trên chú ý phền này và hãy đổi thành tên blog của bạn:
<script src="http://ten_blog_cua_ban.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showcommentscount"></script>
Loading related posts...

0 Comment:

Post a Comment

/
 
CopyRight 2008 - Admin ModestPC - Template by Blogger Team