Windows XP Pro SP2 |MSDN release |Bản gốc

Windows XP Professional with Service Pack 2(English)en_winxp_pro_with_sp2.iso 586.62Mb
Date Posted (UTC):8/11/2004 8:42:00 PM
SHA1: 7cd7058dbbfab108316b20fe4cef989abebf211f
ISO/CRC: FFFFFFFF

Đây là bản thương mại của MS, bạn cần phải có key R3tail mới có thể cài được (Khác với các bản VLK không cần activate - những bản này bạn có dễ dàng mua ngoài tiệm CD với giá vài ngàn đồng) .Bản này dùng key r3tail nên bắt buộc phải activate. Bạn có thể kiểm tra tính xác thực của bản win này bằng công cụ check SHA1 như hash calculator chẳng hạn. Windows xịn, key xịn nên bạn có thể update mọi thứ từ Microsoft.
Download
hash calculator
http://www.slavasoft.com/zip/hashcalc.zip
Activator
http://rapidshare.com/files/108741793/XP-Vista_activator_v15.exe

Windows XP Professional (SP2) MSDN RMPFPP_EN.iso
Key R3tail: KW2D3-6MHB3-W93H9-622TY-PM333

http://rapidshare.com/files/109742706/VX2PFPP_EN.iso.001
http://rapidshare.com/files/109742699/VX2PFPP_EN.iso.002
http://rapidshare.com/files/109742724/VX2PFPP_EN.iso.003
http://rapidshare.com/files/109742707/VX2PFPP_EN.iso.004
http://rapidshare.com/files/109742733/VX2PFPP_EN.iso.005
http://rapidshare.com/files/109741962/VX2PFPP_EN.iso.006
http://rapidshare.com/files/109742692/VX2PFPP_EN.iso.007
http://rapidshare.com/files/109742715/VX2PFPP_EN.iso.008
http://rapidshare.com/files/109742709/VX2PFPP_EN.iso.009
http://rapidshare.com/files/109742736/VX2PFPP_EN.iso.010
http://rapidshare.com/files/109742745/VX2PFPP_EN.iso.011
http://rapidshare.com/files/109742648/VX2PFPP_EN.iso.012

Loading related posts...

0 Comment:

Post a Comment

/
 
CopyRight 2008 - Admin ModestPC - Template by Blogger Team