Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông!

Trước nghĩa địa có hai con ma đang đi dạo, chợt thấy có một chiếc ô tô đỗ gần đó và trong xe là một cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra chúng cũng chẳng tốn công lắm vì vừa thấy 2 con ma, đôi tình nhân đã kinh hoàng bỏ của chạy lấy người.
Chợt một con ma bảo: "Chờ tao chút!". Nói rồi nó hớt hải chạy vô nghĩa địa, một lúc lâu sau mới quay trở ra vác theo 2 tấm bia mộ.
- Mày vác theo mấy cục bia này làm gì vậy? - con ma kia ngạc nhiên hỏi.
- Thế mày định đi ô tô mà không mang theo giấy tờ tùy thân à???
Loading related posts...

0 Comment:

Post a Comment

/
 
CopyRight 2008 - Admin ModestPC - Template by Blogger Team